Τα Νέα μας

Συνεργασία με το Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος

07/11/2017

Η επιχείρηση μας τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει συνεργασία με το Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος. Παραχωρώντας τις εγκαταστάσεις μας, όπου γίνεται η πρακτική άσκηση,  παρέχουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης για την ειδικότητα τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού.  Μέσα απο αυτή την συνεργασία δίνουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα να έρθουν άμεσα σε επαφή με το επάγγελμα, μέσω των δασκάλων τους οι οποίοι είναι  μέλη της επιχείρησης και αδειούχοι ψυκτικοί με χρόνια προϋπηρεσία.  Οι εκπαιδευτές είναι Κυριάκος Παγωνάρης (Πιστοποιημένος αδειούχος εργοδηγός – Ψυκτικός) , Νίκος Νάνος (Ιδιοκτήτης της επιχείρησης) και Ποδιάς Γιώργος (Αδειούχος αρχιτεχνίτης – Ψυκτικός).