Ενημερωθείτε από τους Ειδικούς
Η απαραίτητη τεχνογνωσία σε συνάρτηση με την συνεχή εξέλιξη των απαιτήσεων και αναγκών, αποτελεί μοναδική συνταγή της επιτυχίας μας.
Υπηρεσίες Καθαρισμού Αεραγωγών
Υπηρεσίες Κλιματισμού
Η Ομάδα μας
Νάνος Νίκος

Νάνος Νίκος

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Παγωνάρης Κυριάκος

Παγωνάρης Κυριάκος

Πιστοποιημένος Εργοδηγός Ψυκτικός

Υπεύθυνος κεντρικών συστημάτων κλιματισμού

Σαμουρδάνης Αποστόλης

Σαμουρδάνης Αποστόλης

Τεχνίτης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος συστημάτων καθαρισμού αεραγωγών

Καπετάνου Ελένη

Καπετάνου Ελένη

Γραμματεία

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Λελούδης Νεκτάριος

Λελούδης Νεκτάριος

Τεχνίτης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος Οικιακού Κλιματισμού

Τσιανάκας Αλέξανδρος

Τσιανάκας Αλέξανδρος

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Ποδιάς Γιώργος

Ποδιάς Γιώργος

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

(Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις)

Τσίρος Μάριος

Τσίρος Μάριος

Τεχνίτης συστημάτων καθαρισμού αεραγωγών

Καψάλας Αλέξανδρος

Καψάλας Αλέξανδρος

Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων

Χαλμπές Νίκος

Χαλμπές Νίκος

Τμήμα Προσφορών- Προμηθειών

Έργα
Μας Εμπιστεύτηκαν