Σωστή Συντήρηση Κλιματιστικών

 

Η συχνότητα συντήρησης των κλιματιστικών καθορίζεται από τη χρήση τους και από το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Σε επαγγελματικούς χώρους το γενικό service καλό είναι να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο (σεζόν) . Σε οικιακές κλιματιστικές μονάδες η συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

Η συντήρηση που παρέχει η επιχείρηση μας περιλαμβάνει:

  • Χημικό καθαρισμό και απολύμανση εσωτερικού μηχανήματος (ψύκτρες, λεκάνη αποστράγγισης, εσωτερική φτερωτή) με πιστοποιημένα χημικά.
  • Καθαρισμό εξωτερικής μονάδας.
  • Έλεγχο θερμοκρασίας και πιέσεων για τυχόν απώλειες ψυκτικού μέσου - φρέον.
  • Γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας μηχανήματος.