• Υπηρεσίες Καθαρισμού Αεραγωγών
  • Υπηρεσίες Κλιματισμού
  • Ενημερωθείτε από τους Ειδικούς

Προεγκατάσταση σωληνώσεων σε οικοδομές

 Η επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων σωληνώσεων ή ακόμα και την προεγκατάσταση σωλήνων σε υπό κατασκευή οικοδομές προεπιλέγοντας έτσι την σωστή και ακριβή θέση τοποθέτησης της κλιματιστικής μονάδας προσφέροντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα δίκτυα παραδίδονται ερμητικά σφραγισμένα, αποτρέποντας έτσι την ανεπιθύμητη εισροή υγρασίας στο εσωτερικό των σωλήνων προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην μελλοντική εγκατάσταση.

Φωτογραφίες