• Υπηρεσίες Καθαρισμού Αεραγωγών
  • Υπηρεσίες Κλιματισμού
  • Ενημερωθείτε από τους Ειδικούς

Μέτρηση ποιότητας αέρα

Μέτρηση ποιότητας αέρα

Η εταιρεία μας έχοντας τα κατάλληλα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας μπορεί να αποδείξει αν ο χώρος σας είναι μολυσμένος ή επιβαρυμένος από βλαβερά μικροσωματίδια.

Αναλυτικά έχουμε την δυνατότητα καταγραφής:
-Θερμοκρασίας
-Υγρασίας
-Μονοξείδιο του άνθρακα
-Διοξείδιο του άνθρακα
-Σχετική υγρασία
-Ταχύτητα αέρα

 

Φωτογραφίες